Hoe is TWERES ontstaan?

TWERES is in mei 2020 ontstaan uit een groep van tweedeverblijvers die elkaar via de sociale media vonden. Samen protesteerden ze tegen het verbod om als eigenaar-bewoner de lock-down in een tweede verblijf door te brengen. In tegenstelling tot de regels die daarover in onze buurlanden golden, besliste de Belgische regering dat tweedeverblijvers, ook indien ze op het moment van het ingaan van de maatregelen in hun tweede verblijf waren, niettemin naar hun officieel domicilieadres moesten verhuizen. Deze maatregel werd bovendien op een disproportionele manier gehandhaafd. Tweedeverblijvers werden opeens opgejaagd wild. Gouverneurs riepen de plaatselijke bevolking op om ondergedoken tweedeverblijvers te verklikken, enkele vaste bewoners publiceerden op sociale media in welke appartementsgebouwen nog “mollen” verbleven, burgemeesters lieten huisbezoeken uitvoeren, politieagenten controleerden de identiteitskaarten aan de ingang van grootwarenhuizen en er werden zelfs drones ingezet om met warmtecamera’s te speuren naar menselijke aanwezigheid in campings en vakantieparken.

Omdat het verbod om naar het tweede verblijf te gaan, ook nog bleef gelden terwijl winkels en scholen al open waren, werd een juridische procedure gestart tegen de Belgische Staat. Het resultaat liet niet op zich wachten. Onmiddellijk werden de politici wakker en verdrongen ze zich voor de camera’s om aan te kondigen dat het verbod stante pede zou worden afgeschaft …

This content is also available in: FR DE EN