Word actief TWERES kaderlid

Voor een vereniging als TWERES is de website een belangrijk kanaal om te communiceren met de tweedeverblijvers. Niets kan echter het persoonlijk contact vervangen. Daarom hebben we lokale vrijwilligers nodig.

Lokale kaderleden bouwen TWERES uit in het vakantiepark, de gemeente of de regio waar ze hun tweede verblijf hebben. Als lokaal kaderlid word je uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse algemene vergadering van TWERES.

In een eerste fase coördineren lokale kaderleden de ledenwerving in het vakantiepark, de gemeente of de regio waar ze hun tweede verblijf hebben. Ze vertegenwoordigen ook de tweedeverblijvers op lokaal vlak, als gesprekspartner ten aanzien van de campinguitbaters, de lokale overheidsinstanties, de verenigingen, de handelaars, e.a. Met hen willen wij een positieve en constructieve dialoog aangaan.

Wil jij deel uitmaken van ons team van TWERES kaderleden?  Stuur ons dan een bericht via ons contactformulier of meld het ons via info@tweres.be

Steun ons met een gift

TWERES wil het bedrag van de jaarlijkse ledenbijdrage laag houden en rekent bijkomend op particuliere financiële steun.  Donaties maken het ons mogelijk om, indien nodig, juridisch actie te voeren. Op langere termijn willen we ook ledenbijeenkomsten organiseren, lokaal of regionaal en – wie weet? – misschien ooit zelfs nationaal. Ben je bereid om ons te steunen?

Of doe een overschrijving op BE05 7360 7116 0375, BIC: KREDBEBB, op naam van TWERES vzw, Peter Benoitlaan 7, bus 0301, 8450 Bredene

Adverteer

TWERES staat open voor samenwerking met commerciële partners. Adverteren is mogelijk o.m. met uw logo in een banner op de homepagina. Voor onze sponsorvoorwaarden neem je best contact met ons op via info@tweres.be