Hoe is TWERES ontstaan?

TWERES is in mei 2020 ontstaan uit een groep van tweedeverblijvers die elkaar via de sociale media vonden. Samen protesteerden ze tegen het verbod om als eigenaar-bewoner de lock-down in een tweede verblijf door te brengen. In tegenstelling tot de regels die daarover in onze buurlanden golden, besliste de Belgische regering dat tweedeverblijvers, ook indien ze op het moment van het ingaan van de maatregelen in hun tweede verblijf waren, niettemin naar hun officieel domicilieadres moesten verhuizen. Deze maatregel werd bovendien op een disproportionele manier gehandhaafd. Tweedeverblijvers werden opeens opgejaagd wild. Gouverneurs riepen de plaatselijke bevolking op om ondergedoken tweedeverblijvers te verklikken, enkele vaste bewoners publiceerden op sociale media in welke appartementsgebouwen nog “mollen” verbleven, burgemeesters lieten huisbezoeken uitvoeren, politieagenten controleerden de identiteitskaarten aan de ingang van grootwarenhuizen en er werden zelfs drones ingezet om met warmtecamera’s te speuren naar menselijke aanwezigheid in campings en vakantieparken.

Eind januari 2021 vaardige de Belgische regering in het kader van de coronacrisis een verbod uit om het land te verlaten, tenzij voor een essentiële reis. TWERES probeerde met financiële steun van een zestigtal tweedeverblijvers via de Raad van State een vernietiging te bekomen van dit reisverbod. De Raad weigerde echter dit verzoek te behandelen wegens “gebrek aan dringende noodzaak”. Daarop lanceerde TWERES een petitie om noodzakelijke reizen van eigenaars naar hun woning in het buitenland voor het uitvoeren van dringende onderhouds- of herstellingswerken, toe te voegen aan de lijst van essentiële reizen. Uiteindelijk werd het reisverbod in april 2021 opgeheven.