TWERES wil in haar eerste werkjaar activiteiten ontwikkelen rond 6 concrete topics

  1. Belangen van niet-permanente bewoners (“tweedeverblijvers”)  verdedigen bij eventuele nieuwe disproportionele maatregelen in de context van de coronacrisis.
  2. Systematisch reageren  op stigmatiserende berichten over tweedeverblijvers via pers en sociale media.
  3. Een effectieve strategie ontwikkelen en uitrollen tegen de onrechtvaardige lokale taksen op tweede verblijven in sommige kustgemeenten.
  4. Zoeken naar oplossingen voor meer evenwichtige modelcontracten tussen eigenaars van stacaravans en campinguitbaters.
  5. Samen met andere groeperingen van mede-eigenaars, een objectief systeem van kwaliteitsbeoordelingen over syndici in appartementsgebouwen uitwerken.
  6. Een conceptnota voorbereiden over de mogelijkheid om tweedeverblijvers een keuze te bieden of ze  in de gemeente van hun domicilie of in die van hun tweede verblijf aan lokale verkiezingen deelnemen (naar analogie van de bestaande conceptnota over het kiesrecht van studenten in universiteitssteden).

Die doelstellingen zijn enkel realistisch wanneer tweedeverblijvers zich massaal aansluiten bij één belangenorganisatie voor gans het land. We zijn als groep heel talrijk maar enkel samen hebben we een krachtige stem.

This content is also available in: FR DE EN