Onze missie

TWERES heeft als missie de belangen te behartigen van eigenaars-bewoners van tweede verblijven in België en van Belgische eigenaars-bewoners van tweede verblijven in het buitenland, zonder daarbij het algemeen belang en de rechten van iedereen uit het oog te verliezen.