Actie Gemeentebelasting

Sinds oktober 2020 organiseert TWERES een online loket voor  eigenaars van tweede verblijven in De Panne, Knokke-Heist en Koksijde die de gemeentebelasting op tweede verblijven of toeristische verblijfplaatsen willen  betwisten. Op die manier wil TWERES het voor eigenaars-leden van de vereniging gemakkelijker maken om met de bijstand van een advocaat hun bezwaarprocedure in te leiden en op te volgen. TWERES is zelf geen partij bij deze procedures maar fungeert enkel als tussenschakel tussen de eigenaars van tweede verblijven en de advocaat. Ook voor het aanslagjaar 2024 zet TWERES deze actie verder. Gelet op recente rechtspraak van het Hof van beroep te Gent betreffende de gemeentebelasting in Knokke-Heist en Koksijde, zijn de slaagkansen opnieuw gunstig.