Algemene voorwaarden voor deelname aan het TWERES online loket voor  eigenaars van tweede verblijven in De Panne, Knokke-Heist, Koksijde en Middelkerke om samen de gemeentebelasting op tweede verblijven te betwisten

1.     TWERES biedt aan eigenaars van tweede verblijven in De Panne, Knokke-Heist, Koksijde en Middelkerke aan om, tegen een forfaitair bedrag – all-in – van 396,75 euro (incl. BTW), de volledige afwikkeling van de procedure op haar te nemen, in samenwerking met een gespecialiseerd advocaat (die in deze procedure reeds in het recente verleden succes boekte). (hierna: “deze actie”)

2.     TWERES treedt bij deze actie uitsluitend op als intermediair tussen de eigenaar die deelneemt aan de actie en de advocaat die deze eigenaar in de procedure zal vertegenwoordigen.

3.     De deelnemer aan deze actie waarborgt dat de gegevens die hij/zij als eigenaar aan TWERES in dit kader meedeelt, correct zijn en overeenstemmen met de waarheid.

4.     TWERES zal de persoonsgegevens van de deelnemers aan deze actie verwerken overeenkomstig het privacybeleid dat op haar website https.//www.tweres.be is gepubliceerd.

5.     De deelnemer aan deze actie heeft kennisgenomen van het privacybeleid van TWERES en verklaart zich hiermee akkoord.

6.     TWERES zal het bedrag dat door de deelnemer in het kader van deze actie op de bankrekening van TWERES wordt gestort, volledig en tijdig doorstorten aan de advocaat.

7.     In geval van succes krijgt de eigenaar die aan deze actie deelneemt het volgende terug:

  • Integrale terugbetaling van de betwiste belasting:
  • Integrale terugbetaling van de bijdrage aan het waarborgfonds (22 of 44 euro)
  • Betaling van de rechtsplegingsvergoeding ten belope van 332,75 euro (dit bedrag kan evenwel lager zijn, afhankelijk van wat de rechter hierover beslist).

8.     De deelnemer aan deze actie is er zich van bewust dat het hier gaat over een gerechtelijke procedure waarvan het resultaat nooit voor honderd procent voorspeld kan worden.

9.     Indien de procedure onverwacht niet tot succes zou leiden, zullen de deelnemers aan deze actie een rechtsplegingsvergoeding ten voordele van de gemeente moeten betalen. Ook hier is de vork 260 euro – 1.200 euro, met naar alle waarschijnlijkheid een begroting door de rechtbank op het basisbedrag van 520 euro (per aanleg).

This content is also available in: FR DE EN