Algemene voorwaarden voor deelname aan het TWERES online loket voor  eigenaars van tweede verblijven in De Panne, Knokke-Heist en Koksijde  om samen de gemeentebelasting op tweede verblijven te betwisten

1.     TWERES biedt aan eigenaars van tweede verblijven in De Panne, Knokke-Heist en Koksijde  aan om, tegen een forfaitair bedrag – all-in – van 400,75 euro (incl. BTW), de volledige afwikkeling van de procedure op haar te nemen, in samenwerking met een gespecialiseerd advocaat (die in deze procedure reeds in het recente verleden succes boekte). (hierna: “deze actie”)

2.     TWERES treedt bij deze actie uitsluitend op als intermediair tussen de eigenaar die deelneemt aan de actie en de advocaat die deze eigenaar in de procedure zal vertegenwoordigen.

3.     De deelnemer aan deze actie waarborgt dat de gegevens die hij/zij als eigenaar aan TWERES in dit kader meedeelt, correct zijn en overeenstemmen met de waarheid.

4.     TWERES zal de persoonsgegevens van de deelnemers aan deze actie verwerken overeenkomstig het privacybeleid dat op haar website https.//www.tweres.be is gepubliceerd.

5.     De deelnemer aan deze actie heeft kennisgenomen van het privacybeleid van TWERES en verklaart zich hiermee akkoord.

6.     TWERES zal het bedrag dat door de deelnemer in het kader van deze actie op de bankrekening van TWERES wordt gestort, volledig en tijdig doorstorten aan de advocaat.

7.     In geval van succes krijgt de eigenaar die aan deze actie deelneemt het volgende terug:

  • Integrale terugbetaling van de betwiste belasting:
  • Integrale terugbetaling van de bijdrage aan het begrotingsfonds tweedelijns rechtsbijstand (24 of 48 euro)
  • Betaling van een deel van de rechtsplegingsvergoeding, namelijk maximaal ten belope van 332,75 euro (indien deze vergoeding door de rechter wordt vastgesteld op het basisbedrag maar dit bedrag kan evenwel lager zijn, afhankelijk van wat de rechter hierover beslist). Met het resterende deel van de rechtsplegingsvergoeding worden, in geval van succes, de advocaten en TWERES, elk voor de helft, vergoed.

8.     De deelnemer aan deze actie is er zich van bewust dat het hier gaat over een gerechtelijke procedure waarvan het resultaat nooit voor honderd procent voorspeld kan worden.

9.     Indien de procedure onverwacht niet tot succes zou leiden, zullen de deelnemers aan deze actie een rechtsplegingsvergoeding ten voordele van de gemeente moeten betalen. Ook hier is de vork 300 euro – 1.500 euro, met naar alle waarschijnlijkheid een begroting door de rechtbank op het basisbedrag van 600 euro (per aanleg).