TWERES start juridische actie tegen verbod om naar tweede verblijf in het buitenland te gaan

Als enige land in Europa geldt voor wie in België woont, sinds 27 januari een verbod om het land te verlaten, tenzij voor een essentiële reis. Dat lijkt vreemd want wie weggaat, kan niet langer het coronavirus in België verspreiden. Logischer zou het zijn om mensen te verbieden het land binnen te komen. Volgens de regering komen de mensen die in België wonen en naar het buitenland reizen, misschien echter terug met het virus in hun valies. Toch geldt het verbod ook voor diegenen die niet noodzakelijk op korte termijn naar ons land terugkomen. Dat is niet zelden het geval met eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland. Zij zoeken vaak dat verblijf op voor langere tijd en blijven bovendien niet zelden ver weg van drukke toeristische oorden. Daarom vinden die eigenaars het uitgevaardigde verbod ongerechtvaardigd en disproportioneel. Via de belangenvereniging van tweedeverblijvers, de vzw TWERES, bereiden ze een juridische actie voor om deze maatregel te betwisten.

Het ministerieel besluit van 26 januari bepaalt dat “niet-essentiële reizen” naar het buitenland verboden zijn voor personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben. In bijlage bij het besluit staat een lijst van de reizen die als “essentieel” worden beschouwd. Die lijst vermeldt o.m. alle reizen om louter professionele redenen, reizen voor humanitaire of familiale redenen, reizen van diplomaten en ministers, reizen om zorg te dragen voor dieren of om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig. Reizen van eigenaars naar hun tweede verblijf staan niet in die lijst.

Het is het sowieso onbegrijpelijk dat de Belgische overheid met een eenvoudig ministerieel besluit en zonder enige vorm van publieke discussie, de Belgen kan opsluiten binnen hun nationaal territorium. Daarenboven geven de Belgische overheden geen enkele redelijke uitleg waarom een dergelijke draconische maatregel noodzakelijk is om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Om na te gaan of eigenaars van een tweede verblijf die uit het buitenland terugkeren, het virus “in hun valies meedragen”, kunnen strenge maatregelen voor wie het land binnenkomt toch volstaan?

Eigenaars van een tweede verblijf laten hun eigendom in het buitenland niet graag onbeheerd gedurende lange periodes. Velen profiteren ook van de wintermaanden om binnen schilderwerken of herstellingen uit te voeren. Bij het ingaan van het verbod zaten enkele van onze leden midden in de renovatiewerken en lopen nu niet enkel achterstand op maar lijden ook schade door de weersomstandigheden. Sommige eigenaars verhuren hun woning in het buitenland en brengen het verblijf na een huurperiode in orde voor de volgende huurders.

Er zijn ook eigenaars die elk jaar voor een vaste periode naar hun tweede verblijf in het Zuiden trekken om daar te blijven gedurende verschillende maanden. Waarom die mensen aan de grens moeten worden tegengehouden en naar hun domicilie teruggestuurd, is voor ons een raadsel. De lijst van essentiële reizen bevat nu, bijvoorbeeld, een toelating om naar het buitenland te gaan om een naaste te bezoeken met wie men “en stabiele en duurzaam onderhouden relatie” heeft. Daarentegen mag iemand die een stacaravan in Zeeland of aan de Noord-Franse kust niet over de grens om te controleren of de vrieskou geen schade heeft aangericht. Dergelijke keuzes over wie wel en wie niet over de grens mag, zijn  toch zeer willekeurig. Wij eisen dus minstens dat reizen van eigenaars naar hun tweede verblijf in het buitenland” in de lijst van essentiële reizen worden opgenomen.

Daarom wil TWERES een juridische actie starten om voor reizen naar een tweede verblijf in het buitenland een uitzondering op het reisverbod te bekomen. Eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland worden opgeroepen om lid te worden van TWERES en via een bericht aan info@tweres.be te melden of ze de juridische actie willen ondersteunen.