Tweedeverblijvers voeren de druk op tegen het verbod om naar hun woning in het buitenland te gaan

Bij de Raad van State werd door de VZW TWERES, de belangenvereniging van tweedeverblijvers, in samenwerking met het advocatenkantoor “FORUM” uit Antwerpen, een verzoek ingediend om het door België uitgevaardigde reisverbod te schorsen.  Samen met de vereniging treden in de procedure ook vier eigenaars op die een “uiterst dringende noodzaak” aantonen om naar hun tweede verblijf in het buitenland te gaan. De juridische actie wordt verder gesteund door ruim vijfhonderd eigenaars die recent tot de vereniging zijn toegetreden. Honderdvijftig onder hen hebben financieel bijgedragen om de kosten van de procedure te betalen.  De tweedeverblijvers beseffen dat het Overlegcomité van volgend vrijdag op verzoek van  de Europese Commissie het reisverbod misschien zal versoepelen. Toch zetten ze hun actie door om de druk op de politieke besluitvorming te verhogen en minstens voor eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland een uitzondering toe te staan. 

Het bij de Raad ingediende verzoekschrift vraagt de Raad van State om het reisverbod te schorsen wegens “uiterst dringende noodzaak”. Die procedure verplicht de Raad om op zeer korte termijn een arrest te vellen. Daarvoor moeten de tweedeverblijvers in deze zaak echter aantonen dat ze heel dringend naar het buitenland moeten. Vorige week hebben twee koppels uit Franstalig België zich om dezelfde reden ook al tot de Raad van State gewend.

Eén van de vier eigenaars die vandaag samen met de vzw het verzoek indient, is Rita, een weduwe uit Vosselaar. Zij heeft van een buurman in Spanje recent het bericht gekregen dat het dak van haar  tuinhuis aan de straatkant door een windhoos is afgerukt en op een auto is terechtgekomen. Rita staat er alleen voor. Ze wil in elk geval zo snel mogelijk de inboedel van het tuinhuis in veiligheid brengen voordat de apparatuur verder wordt beschadigd of door dieven wordt ontvreemd.

Van een ander koppel, uit Kalmthout, is het huis in een bergstreek in Griekenland onder een zware sneeuwlaag bedolven en is ook de toegangsweg tot de zeer afgelegen woning versperd. Foto’s van de webcam tonen aan dat afgekraakte bomen op het huis zijn terechtgekomen. Het koppel staat klaar om, zodra het reisverbod wordt opgeheven,  met de trailer naar ginder te rijden om de toegang vrij te maken, de ernst van de toestand vast te stellen en te voorkomen dat verdere schade ontstaat.

Een derde eigenaar die mee voor de Raad van State optreedt, is Marc  uit Wemmel. Ook hij heeft van een buur via WhatsApp een onrustwekkend bericht ontvangen. De oude terrasmuur die de bergwand naast zijn huis ondersteunt,  is na hevige regenval ingestort op zijn domein in Zuid-Frankrijk. De brokstukken en de modder dreigen op de openbare weg terecht te komen en bovendien bestaat het gevaar dat de bergwand verder naar beneden komt. Marc begrijpt niet waarom men voor een veiligheidsgerelateerde herstelling van een voertuig wèl naar het buitenland mag maar niet voor een dringende herstelling aan een woning.

Tenslotte wordt het verzoekschrift ook mee ingediend door Philippe, een gepensioneerde ingenieur uit de buurt van Bergen. Hij zit volop in het proces van de aankoop van een woning in Normandië waar hij in de toekomst van zijn pensioen wil genieten. Na lang zoeken had hij in januari zijn droomwoning via een advertentie ontdekt en contacteerde als eerste de makelaar. Voor het huis in kwestie zijn er talrijke kandidaat-kopers maar de vastgoedmakelaar beloofde het in optie te houden tot begin maart om Philippe in staat te stellen het huis te bezichtigen vooraleer definitief te beslissen. Door de verlenging van het reisverbod tot 1 april dreigt die afspraak niet te kunnen doorgaan en ziet de man zijn droomwoning aan zijn neus voorbijgaan.

Voor de Raad van State roepen advocaten Mr. Reiner Tijs en Mr. Joram Maes die in deze zaak voor de vzw TWERES en de vier eigenaars optreden,  onder meer de schending in van het fundamenteel recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie. Daarmee zitten ze op dezelfde lijn als de Europese Commissie, die België recent tot de orde heeft geroepen wegens het reisverbod. Bovendien klagen zij ook het gebrek aan wettelijke grondslag, de ongelijke behandeling, de schending van het eigendomsrecht en het disproportioneel karakter van de maatregel aan. “Dit heeft niets te maken met toeristische uitstapjes”, argumenteert de voorzitster van TWERES, Marie Anne Coninsx. “Naar een tweede verblijf gaan, weegt niet op het contactbudget, eerder integendeel. Het zijn gezinsbubbels die zich van de ene naar de andere eigen woning verplaatsen. Het buitenverblijf ligt daarbij heel vaak op plaatsen die veel minder bevolkt zijn en minder contacten veroorzaken dan in eigen land”.

De tweedeverblijvers rekenen erop dat het Overlegcomité vrijdag het reisverbod zal herbekijken. Misschien worden verplaatsingen naar het buitenland dan vanaf 1 maart niet meer verboden maar enkel “ontraden”. Maar het is ook mogelijk dat de lijst van “essentiële reizen” wordt uitgebreid. In dat geval willen de eigenaars van tweede verblijven er zeker bij zijn en tot de uitzonderingen behoren waarvoor men België binnen of buiten mag. “In het gunstigste geval komt een arrest van de Raad van State te laat omdat op dat moment het reisverbod al is afgezwakt of opgeheven”, concludeert voorzitster Coninsx. “Zolang dat niet absoluut vaststaat, zetten we echter door en hopen we met de procedure de politieke balans in de goede richting te doen overslaan”.

Verslag van het overleg van de vzw TWERES met de burgemeester van Koksijde

Op 17 februari 2021, vond op initiatief van de vzw TWERES – de vereniging  die opkomt voor de belangen van tweedeverblijvers – een digitale vergadering plaats van een vertegenwoordiging van het Bestuur van TWERES met  burgemeester Vanden Bussche van Koksijde en enkele collega’s.

Dit overleg kadert in de missie van de vzw TWERES om de nodige contacten tot stand te brengen met lokale overheden o.m. met kustburgemeesters om aangelegenheden te bespreken die niet-permanente inwoners aanbelangen, en op een constructieve wijze samen te werken, inclusief met de lokale gemeenschap.

Het doel van TWERES, met deze virtuele vergadering, was vooral om met de burgemeester en zijn collega´s, tot een gedeelde visie te komen over de situatie van tweedeverblijvers in Koksijde.  Daarbij is  de vaststelling van belang dat de tweedeverblijvers een belangrijke bijdrage aan de lokale gemeenschap leveren op sociaal, economisch en fiscaal vlak (ze vertegenwoordigen 56% van wooneenheden in Koksijde, en dragen door de tweedeverblijftaks bij tot 68,2 % van alle door de Gemeente geheven belastingen). TWERES is daarom van mening dat de groep van tweedeverblijvers in Koksijde een erkende gesprekspartner moet zijn van het gemeentebestuur.   Op termijn zou, volgens de VZW, een of andere vorm van gestructureerd overleg moeten gecreëerd worden.  Die moet ertoe leiden dat de groep van tweedeverblijvers een stem krijgt in de gemeente.

Tijdens de vergadering heeft TWERES  de belangrijkste aandachtspunten van de vereniging toegelicht.

TWERES had vooraf duidelijk gemaakt dat van haar kant de belasting op tweede verblijven [1]  geen agendapunt zou zijn, gelet op de lopende administratieve en gerechtelijke procedures. Snel bleek echter in de vergadering dat de burgemeester en zijn collega´s de activiteiten van TWERES op dit domein als „vijandelijke initiatieven“ beschouwen. Dat belemmert, volgens hen, een constructieve dialoog.

De delegatie van TWERES had het gevoel dat de burgermeester de vzw TWERES gelijkschakelt met de „politieke oppositie“ in zijn gemeente. Die  positionering ten opzichte van een vereniging – die rechtmatig opkomt voor de belangen van eigenaars met een tweede verblijf – bemoeilijkt een open gesprek.

TWERES voorzitter Marie-Anne Coninsx wijst erop, dat – ondanks dit moeilijke gesprek – niettemin als positief punt uit de bus is gekomen dat schepen Dorine Geersens aangeduid is als contactpersoon voor de groep van tweedeverblijvers. De voorzitter onderstreept nog dat het voor TWERES belangrijk blijft een goed permanent kanaal op te bouwen voor het bespreken van zaken van gemeenschappelijk belang. Ze erkent dat er nog wat werk op de plank ligt om daartoe te komen, maar blijft optimistisch en vol vertrouwen gezien het onmiskenbaar belang van een constructieve dialoog.


[1]  TWERES heeft sinds oktober 2020 een online loket geopend voor eigenaars die bezwaar wensen aan te tekenen tegen discriminerende belastingreglementen in vier kustgemeenten. Het initiatief van richt zich tegen de belasting op tweede verblijven in gemeenten waar geen aanvullende personenbelasting wordt geheven ten laste van de ingeschreven inwoners. Ondanks de rechterlijke uitspraken waarin de onwettigheid van de belasting is vastgesteld, versturen de betrokken gemeenten nog steeds aanslagbiljetten naar eigenaars van tweede verblijven op hun grondgebied. Zie  voor meer details: https://tweres.be/category/belastingen/

 

TWERES engage une action en justice contre l’interdiction de se rendre à une propriété située en dehors du territoire belge

Depuis le 27 janvier, la Belgique est le seul pays d’Europe où il est interdit aux personnes y vivant de quitter le pays, sauf pour un voyage qualifié comme « essentiel ». . Cela semble bizarre car celui qui part ne peut plus propager le coronavirus en Belgique. Il serait plus logique d’interdire aux gens d’entrer dans le pays. Cependant, selon le gouvernement, les personnes qui vivent en Belgique et voyagent à l’étranger pourraient « revenir avec le virus dans leur valise ». Toutefois, l’interdiction s’applique également à ceux qui ne retourneront pas nécessairement dans notre pays à court terme. C’est souvent le cas des propriétaires d’une résidence secondaire à l’étranger. Ils y séjournent souvent plus longtemps et, de plus, ils restent souvent loin des zones touristiques très fréquentées. C’est pourquoi ces propriétaires considèrent que l’interdiction est injustifiée et disproportionnelle. Par l’intermédiaire de l’association à but non lucratif des propriétaires de résidences secondaires, TWERES, ils préparent une action en justice pour contester cette mesure.

L’arrêté ministériel du 26 janvier stipule que les “déplacements non essentiels” à l’étranger sont interdits aux personnes ayant leur résidence principale en Belgique. L’annexe à l’arrêté contient une liste des voyages considérés comme “essentiels”. Cette liste comprend tous les voyages effectués pour des raisons purement professionnelles, les voyages pour des raisons humanitaires ou familiales, les voyages de diplomates et de ministres, les voyages pour s’occuper d’animaux ou pour effectuer des réparations urgentes dans le cadre de la sécurité d’un véhicule. Les déplacements des propriétaires vers leur résidence secondaire ne sont pas inclus dans cette liste.

Il est incompréhensible que le gouvernement belge puisse enfermer les Belges sur leur territoire national par un simple arrêté ministériel et sans aucun débat public. De plus, les autorités belges ne fournissent aucune explication raisonnable quant à la nécessité d’une mesure aussi draconienne pour arrêter la propagation du coronavirus. Afin de vérifier si les propriétaires de résidences secondaires qui reviennent de l’étranger sont “porteurs du virus dans leur valise”, des mesures strictes pour ceux qui entrent dans le pays suffiraient.

Les propriétaires de résidences secondaires n’aiment pas laisser leur propriété à l’étranger sans surveillance pendant de longues périodes. Beaucoup profitent également des mois d’hiver pour effectuer des travaux de peinture ou de réparation à l’intérieur. Lorsque l’interdiction est entrée en vigueur, certains de nos membres étaient en plein travail de rénovation et sont maintenant non seulement en retard, mais aussi victimes de dommages liés aux intempéries. Certains propriétaires louent leur propriété à l’étranger et, après une période de location, la mettent en ordre pour les prochains locataires.

Il y a aussi des propriétaires qui s’installent dans leur seconde résidence dans le Sud pour une période déterminée chaque année afin d’y rester plusieurs mois. La raison pour laquelle ces personnes devraient être arrêtées à la frontière et renvoyées à leur domicile est un mystère pour nous. La liste des voyages essentiels comprend, par exemple, une autorisation de se rendre à l’étranger pour visiter une personne proche avec laquelle on a une “relation stable et durable”. En revanche, une personne qui possède une caravane résidentielle en Zélande ou sur la côte nord de la France n’est pas autorisée à franchir la frontière pour vérifier si le gel hivernal a causé des dégâts. De tels choix sur qui est autorisé ou non à traverser la frontière sont quand-même très arbitraires. Nous demandons donc qu’au moins les voyages des propriétaires vers leur seconde résidence à l’étranger” soient inclus dans la liste des voyages essentiels”.

C’est pourquoi TWERES veut entamer une action en justice afin d’obtenir une exception à l’interdiction de voyager pour les voyages vers une seconde résidence à l’étranger. Les propriétaires d’une seconde résidence à l’étranger sont invités à devenir membres de TWERES et à informer info@tweres.be s’ils souhaitent soutenir l’action en justice.

TWERES start juridische actie tegen verbod om naar tweede verblijf in het buitenland te gaan

Als enige land in Europa geldt voor wie in België woont, sinds 27 januari een verbod om het land te verlaten, tenzij voor een essentiële reis. Dat lijkt vreemd want wie weggaat, kan niet langer het coronavirus in België verspreiden. Logischer zou het zijn om mensen te verbieden het land binnen te komen. Volgens de regering komen de mensen die in België wonen en naar het buitenland reizen, misschien echter terug met het virus in hun valies. Toch geldt het verbod ook voor diegenen die niet noodzakelijk op korte termijn naar ons land terugkomen. Dat is niet zelden het geval met eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland. Zij zoeken vaak dat verblijf op voor langere tijd en blijven bovendien niet zelden ver weg van drukke toeristische oorden. Daarom vinden die eigenaars het uitgevaardigde verbod ongerechtvaardigd en disproportioneel. Via de belangenvereniging van tweedeverblijvers, de vzw TWERES, bereiden ze een juridische actie voor om deze maatregel te betwisten.

Het ministerieel besluit van 26 januari bepaalt dat “niet-essentiële reizen” naar het buitenland verboden zijn voor personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben. In bijlage bij het besluit staat een lijst van de reizen die als “essentieel” worden beschouwd. Die lijst vermeldt o.m. alle reizen om louter professionele redenen, reizen voor humanitaire of familiale redenen, reizen van diplomaten en ministers, reizen om zorg te dragen voor dieren of om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig. Reizen van eigenaars naar hun tweede verblijf staan niet in die lijst.

Het is het sowieso onbegrijpelijk dat de Belgische overheid met een eenvoudig ministerieel besluit en zonder enige vorm van publieke discussie, de Belgen kan opsluiten binnen hun nationaal territorium. Daarenboven geven de Belgische overheden geen enkele redelijke uitleg waarom een dergelijke draconische maatregel noodzakelijk is om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Om na te gaan of eigenaars van een tweede verblijf die uit het buitenland terugkeren, het virus “in hun valies meedragen”, kunnen strenge maatregelen voor wie het land binnenkomt toch volstaan?

Eigenaars van een tweede verblijf laten hun eigendom in het buitenland niet graag onbeheerd gedurende lange periodes. Velen profiteren ook van de wintermaanden om binnen schilderwerken of herstellingen uit te voeren. Bij het ingaan van het verbod zaten enkele van onze leden midden in de renovatiewerken en lopen nu niet enkel achterstand op maar lijden ook schade door de weersomstandigheden. Sommige eigenaars verhuren hun woning in het buitenland en brengen het verblijf na een huurperiode in orde voor de volgende huurders.

Er zijn ook eigenaars die elk jaar voor een vaste periode naar hun tweede verblijf in het Zuiden trekken om daar te blijven gedurende verschillende maanden. Waarom die mensen aan de grens moeten worden tegengehouden en naar hun domicilie teruggestuurd, is voor ons een raadsel. De lijst van essentiële reizen bevat nu, bijvoorbeeld, een toelating om naar het buitenland te gaan om een naaste te bezoeken met wie men “en stabiele en duurzaam onderhouden relatie” heeft. Daarentegen mag iemand die een stacaravan in Zeeland of aan de Noord-Franse kust niet over de grens om te controleren of de vrieskou geen schade heeft aangericht. Dergelijke keuzes over wie wel en wie niet over de grens mag, zijn  toch zeer willekeurig. Wij eisen dus minstens dat reizen van eigenaars naar hun tweede verblijf in het buitenland” in de lijst van essentiële reizen worden opgenomen.

Daarom wil TWERES een juridische actie starten om voor reizen naar een tweede verblijf in het buitenland een uitzondering op het reisverbod te bekomen. Eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland worden opgeroepen om lid te worden van TWERES en via een bericht aan info@tweres.be te melden of ze de juridische actie willen ondersteunen.