TWERES wenst snel duidelijkheid over impact van nieuwe nettarieven op de elektriciteitsfactuur

Iedereen die aangesloten is op het distributienet voor elektriciteit, is aan de beheerder van dat net een bijdrage verschuldigd voor het gebruik ervan. Dat “nettarief” dient om de stroom via het net naar de huizen te brengen, het net te onderhouden, waar nodig nieuwe kabels te leggen, enzovoort. Nettarieven worden geïnd via de factuur die men van de stroomleverancier ontvangt en maken daarvan ruwweg een vierde uit.

Vandaag betalen de gezinnen via hun elektriciteitsfactuur een nettarief dat overeenstemt met de hoeveelheid elektriciteit – in kWh –  die ze afnemen van het net. In Vlaanderen zal dat vanaf 2022 veranderen.  Vanaf dan gaat het nettarief voor 80 procent berekend worden aan de hand van een jaarlijks gemiddelde van de  “vermogenmaandpieken”. De “vermogenmaandpiek” is het in die maand gemeten hoogste vermogen (kW) dat alle elektrische toestellen samen vragen gedurende een kwartier. Elke maand zal dus via de digitale elektriciteitsmeter een maandpiek gemeten worden en jaarlijks wordt daarvan het gemiddelde berekend. Voor 20% blijft het verbruik de basis voor het vaststellen van het nettarief.

Het laat zich gemakkelijk raden dat een gezin dat maar enkele keren per maand naar het tweede verblijf afzakt, wel eens de klos zou kunnen worden van de nieuwe berekeningswijze. Dat tweede verblijf staat vaak leeg en het jaarlijks verbruik van elektriciteit is daarom laag. Dus betaalt dat gezin vandaag een laag nettarief. Maar datzelfde gezin heeft op de dagen dat ze het tweede verblijf bewonen, misschien wel hoge capaciteitspieken omdat veel toestellen tegelijk elektriciteit nodig hebben. Indien het nettarief berekend wordt op basis van de gemiddelde maandpiek, valt het voordeel voor het gezin van tweedeverblijvers dus grotendeels weg. Een laag verbruik over een gans jaar, gaat in de toekomst maar in zeer geringe mate meespelen in het bedrag van de netkosten op de elektriciteitsfactuur.

De Vlaamse regulator voor elektriciteit en gas, afgekort “de VREG”,  beloofde al een jaar geleden om in februari 2021 met meer relevante informatie voor de dag te komen. Er werd ook meer duidelijkheid beloofd over het te verwachten gevolg voor atypische gebruikers zoals niet-permanente bewoners van een tweede verblijf. De VREG beloofde dat er tegen die tijd ook een computerprogramma zou zijn, waarmee men zelf de gevolgen van de nieuwe nettarieven kan simuleren. Die beloften zijn echter helaas niet waargemaakt. Alles is nu uitgesteld tot het midden van dit jaar”.

In een open brief  aan de voorzitter van de VREG, heeft TWERES haarongerustheid uitgedrukt over wat er voor haar leden te wachten staat.

TWERES wijst erop dat de VREG al enige tijd beschikt over de resultaten van de pilootprojecten die Fluvius uitvoerde bij 20.000 gezinnen. Deze pilootprojecten, die bij een representatief staal van de gezinnen in Vlaanderen werden uitgevoerd en die ook atypische verbruikersgroepen viseerden zoals bewoners van vakantiehuisjes en appartementen op de zeedijk, werden immers reeds een jaar geleden afgerond. Daarom eist de vereniging dat de VREG, op grond van de gegevens die hij reeds lange tijd in zijn bezit heeft, voor de dag komt met duidelijke informatie, aan de hand van representatieve voorbeeldsituaties. Ook wordt gevraagd om op heel korte termijn het simulatieprogramma ter beschikking te stellen.

Voor wie meer details wil lezen over de nieuwe nettarieven: klik hier