Gemeenteraad van Koksijde verwerpt voorstel over tweedeverblijvers

Een van de belangrijke doelstellingen van de vzw TWERES, bestaat erin een dialoog met het oog op een constructieve samenwerking met lokale autoriteiten tot stand te brengen.

TWERES was daarom zeer tevreden met de positieve reactie van de burgemeester van Bredene, Steve Vandenberghe ten aanzien van onze belangenvereniging. Tijdens onze vergadering met hem op 18 september 2020 benadrukte hij: „Samen kunnen we veel meer bereiken“. De burgemeester ging akkoord met een inspraakformule op het niveau van de gemeente, en ondersteunt ons pilootproject om de samenwerking met de lokale  bevolking te optimaliseren.

Op initiatief van de burgemeester van Bredene, werd TWERES ook ter sprake gebracht  op de overlegvergadering van de kustburgemeesters in oktober 2020.  Op die vergadering werd overeengekomen dat een vertegenwoordiging van TWERES uitgenodigd zal worden op een volgend burgemeestersoverleg en de vereniging van tweedeverblijvers op die manier een forum te geven voor de voltallige vergadering van kustburgemeesters.

Op 14 december 2020, behandelde de Gemeenteraad van Koksijde – op initiatief van onafhankelijk gemeenteraadslid, mevrouw Wolter Hofmans – een agendapunt betreffende tweedeverblijvers, waarbij concreet gevraagd werd  om : “(1) een luisterend oor te hebben voor de stem van tweedeverblijvers met het oog op het opstarten van een constructieve samenwerking met het gemeentebestuur, en (2) een permanente werkgroep op te richten tussen de tweede verblijvers en het gemeentebestuur.

Beide voorstellen werden helaas verworpen. Een video-opname van de – virtuele – gemeenteraad staat op de website van de gemeente Koksijde (zie onder punt 21).  Het verslag van de vergadering kan men eveneens op de gemeentelijke website vinden.

TWERES zal dit actief opvolgen en wil dit verder bespreken met de lokale autoriteiten in Koksijde. Daarom heeft voorzitter  Marie-Anne Coninsx een brief gestuurd naan de burgemeester, met kopie aan de schepenen en de gemeenteraadsleden van Koksijde, met een verzoek een vertegenwoordiging van TWERES te willen ontvangen in het nieuwe jaar 2021.