TWERES dringt nogmaals aan om voor noodgevallen naar woning in het buitenland te kunnen gaan

TWERES dringt nogmaals bij de verantwoordelijke ministers aan om begrip te vragen voor mensen die naar hun woning in het buitenland willen voor dringend onderhoud of herstellingen. De vereniging lanceerde in het begin van deze week via haar website reeds een petitie om die noodzakelijke verplaatsingen  toe te voegen aan de lijst van essentiële reizen waarvoor het huidige reisverbod niet geldt. Die petitie werd in enkele dagen tijd al door bijna vijfduizend eigenaars ondertekend. Ze loopt nog tot het einde van de komende week en zal vrijdag 20 maart op het kabinet van Premier De Croo worden afgegeven. De vereniging rekent erop dat tot dan nog veel meer eigenaars de petitie zullen steunen. Ook drukt TWERES haar ongenoegen uit over de weigering van de Raad van State om via een spoedprocedure te oordelen over het verzoek van vier eigenaars die om dringende redenen naar hun woning in het buitenland wilden.

TWERES vraagt met aandrang begrip voor haar stelling dat noodzakelijke reizen van eigenaars naar hun woning in het buitenland om er dringende herstellingen of onderhoudswerken uit te voeren, als “essentiële reizen” gekwalificeerd moeten worden. De vereniging beklemtoont dat ze niet mee wil duwen aan het volledig openbreken van de reisbeperkingen en beschouwt haar eis ook niet als één van de vele vragen naar versoepeling van de coronamaatregelen. Het gaat haar eerder om een correctie van de lijst van “essentiële reizen” waarvoor het strikte reisverbod niet geldt, met de bedoeling om in die lijst meer billijkheid en evenwicht te verkrijgen. Dringend onderhoud om verdere schade aan woningen te voorkomen, is, volgens haar, even essentieel als het zorg dragen voor dieren of het laten herstellen van voertuigen.

“We hopen dat de verantwoordelijke politici eindelijk begrijpen hoe klein het besmettingsrisico is wanneer iemand met de auto van zijn of haar domicilie naar een woning in het buitenland rijdt en daarbij nauwelijks in contact komt met derden”, verklaart Nicole, die de activiteiten van TWERES coördineert. “Omdat we constant over één kam worden geschoren met andere vragen naar “versoepelingen” hebben we besloten opnieuw aandacht te vragen voor onze vraag. Hopelijk groeit het begrip bij de overheden  hoe het voelt om voor lange tijd een woning in het buitenland onbeheerd te moeten achterlaten.”

“Wij vragen ook aandacht voor het probleem van mensen van wie een boot aan de andere kant van de Belgische grens is aangemeerd. Bij onze vereniging komen veel berichten binnen van eigenaars wiens boot aan het Veerse meer of elders in het buitenland ligt. Zij maken zich zorgen over hoe ze hun boot na zoveel maanden gaan terugvinden.  Beleidsmakers moeten toch ook aanvoelen  dat een boot regelmatig onderhoud vergt en niet gedurende vele maanden zonder schaderisico in een buitenlandse haven kan blijven liggen”, licht de TWERES coördinator nog toe.

De vereniging richtte eerder ook al samen met vier eigenaars een verzoekschrift tot de Raad van State maar dat werd verworpen wegens gebrek aan uiterst dringende noodzaak. “Nu men ook daar weigert om zelfs maar naar onze argumenten te luisteren, kunnen we ons enkel nog tot de Koning richten”, zucht Nicole. Zij verwijst daarbij naar de opinie die grondwetspecialist, professor Hendrik Vuye enkele dagen geleden in het weekblad Knack publiceerde. In die opinie verwijst ook hij naar het arrest over het verzoek van de tweedeverblijvers. “Dit zijn geen vakantiegangers, maar eigenaars die hun eigendom willen bezoeken, bijvoorbeeld om werken uit te voeren of om het klaar te maken om het later op het jaar te verhuren. Hier komen twee fundamentele rechten in het gedrang: het eigendomsrecht en het recht op vrij verkeer van personen. Maar de Raad van State verwerpt de vordering telkenmale: er is geen hoogdringendheid of er is geen ernstige en onherstelbare schade. Door de voorwaarden van de vordering tot schorsing zo radicaal te interpreteren, is de Raad van State een grote afwezige tijdens de corona-crisis”. En verder: “Intussen kunnen ministers peroreren dat de Raad van State hen gelijk geeft. Dit is niet zo, de Raad heeft gewoon geen toetsing doorgevoerd”.