TWERES lanceert petitie om noodzakelijke reis van eigenaars naar hun tweede woonst aan de lijst van essentiële reizen toe te voegen

Met een petitie op haar website mobiliseert de belangenvereniging TWERES de eigenaars van tweede verblijven in het buitenland opnieuw om te ageren tegen het verbod om naar hun eigendom te gaan. De vereniging zegt te worden overstelpt met boze reacties van mensen die niet begrijpen waarom ze tot 19 april, of misschien nog langer, moeten wachten om met hun auto de grens over te steken en naar hun tweede woonst te rijden. Zij maken zich vooral zorgen omdat ze hun eigendom drie maanden lang onbeheerd moeten laten en zelfs geen dringende maatregelen kunnen treffen om, bijvoorbeeld, vorstschade, diefstal of andere onherroepelijke schade te voorkomen. De vereniging verzamelt nu handtekeningen rond de eis om “noodzakelijke reizen van eigenaars naar hun woning in het buitenland voor het uitvoeren van dringende onderhouds- of herstellingswerken”, toe te voegen aan de lijst van essentiële reizen in de bijlagen van het toepasselijke ministerieel besluit.

Het overlegcomité van de federale en gewestregeringen heeft op 6 maart het verbod op niet-essentiële reizen van en naar het Belgisch grondgebied verlengd tot 18 april. De lijst van “essentiële reizen” blijft ongewijzigd. Reizen van en naar België blijven dus toegelaten voor o.m. professionele redenen, dwingende gezinsredenen, humanitaire redenen, e.a. maar ook om zorg te dragen voor dieren, reizen in het kader van een verhuizing of om dringende herstellingen te laten uitvoeren in het kader van de veiligheid van een voertuig.

Via een verzoekschrift bij Raad van State heeft de vzw TWERES samen met vier eigenaars van tweede verblijven in het buitenland geprobeerd om de bestaande formulering van het verbod op niet-essentiële reizen aan te vechten. De Raad weigerde in haar arrest van 2 maart zich over de vraag van de eigenaars uit te spreken omdat het uiterst dringend karakter ervan onvoldoende werd aangetoond.

“Onze leden leggen zich hierbij niet zomaar neer”, zeggen de bestuurders van TWERES. “Ze begrijpen dat de verantwoordelijke ministers de reizen van en naar ons land zoveel mogelijk willen beperken zolang de controlemogelijkheden en veiligheidsvoorzieningen nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Wat hen vooral tegen de borst stoot, is de willekeurige lijst van welke reizen in het ministerieel besluit als “essentieel” worden gekwalificeerd. Dringende werken aan een woning zijn vaak even dringend en vergen evenzeer een bezoek ter plaatse als het zorg dragen voor dieren of herstellingen aan een voertuig.”

TWERES argumenteert bovendien: “Er wordt met die lijst ook geen afweging gemaakt die rekening houdt met besmettingsrisico’s. Er bestaat enorm veel onbegrip over het feit dat men een eigenaar verbiedt om thuis vanuit zijn garage met de auto  naar zijn stacaravan in Zeeland of zijn huisje in een afgelegen dorp in de Dordogne te rijden. Nog minder begrip bestaat er voor het feit dat dit verbod blijft gelden, zelfs indien daar dringende werken uitgevoerd moeten worden. Ook het feit dat de datum voor de versoepeling van het reisverbod eerst in het vooruitzicht wordt gesteld maar dan weer wordt uitgesteld, veroorzaakt wrevel en frustratie.”

Met alle eigenaars van een tweede woonst in het buitenland die deze petitie ondertekenen, vraagt TWERES nu de bevoegde ministers om noodzakelijke reizen van eigenaars naar hun woning in het buitenland voor het uitvoeren van dringende onderhouds- of herstellingswerken, toe te voegen aan de lijst van essentiële reizen in de bijlagen van het toepasselijke ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (zoals laatst gewijzigd bij MB van 7 maart 2021).