Tweedeverblijvers voeren de druk op tegen het verbod om naar hun woning in het buitenland te gaan

Bij de Raad van State werd door de VZW TWERES, de belangenvereniging van tweedeverblijvers, in samenwerking met het advocatenkantoor “FORUM” uit Antwerpen, een verzoek ingediend om het door België uitgevaardigde reisverbod te schorsen.  Samen met de vereniging treden in de procedure ook vier eigenaars op die een “uiterst dringende noodzaak” aantonen om naar hun tweede verblijf in het buitenland te gaan. De juridische actie wordt verder gesteund door ruim vijfhonderd eigenaars die recent tot de vereniging zijn toegetreden. Honderdvijftig onder hen hebben financieel bijgedragen om de kosten van de procedure te betalen.  De tweedeverblijvers beseffen dat het Overlegcomité van volgend vrijdag op verzoek van  de Europese Commissie het reisverbod misschien zal versoepelen. Toch zetten ze hun actie door om de druk op de politieke besluitvorming te verhogen en minstens voor eigenaars van een tweede verblijf in het buitenland een uitzondering toe te staan. 

Het bij de Raad ingediende verzoekschrift vraagt de Raad van State om het reisverbod te schorsen wegens “uiterst dringende noodzaak”. Die procedure verplicht de Raad om op zeer korte termijn een arrest te vellen. Daarvoor moeten de tweedeverblijvers in deze zaak echter aantonen dat ze heel dringend naar het buitenland moeten. Vorige week hebben twee koppels uit Franstalig België zich om dezelfde reden ook al tot de Raad van State gewend.

Eén van de vier eigenaars die vandaag samen met de vzw het verzoek indient, is Rita, een weduwe uit Vosselaar. Zij heeft van een buurman in Spanje recent het bericht gekregen dat het dak van haar  tuinhuis aan de straatkant door een windhoos is afgerukt en op een auto is terechtgekomen. Rita staat er alleen voor. Ze wil in elk geval zo snel mogelijk de inboedel van het tuinhuis in veiligheid brengen voordat de apparatuur verder wordt beschadigd of door dieven wordt ontvreemd.

Van een ander koppel, uit Kalmthout, is het huis in een bergstreek in Griekenland onder een zware sneeuwlaag bedolven en is ook de toegangsweg tot de zeer afgelegen woning versperd. Foto’s van de webcam tonen aan dat afgekraakte bomen op het huis zijn terechtgekomen. Het koppel staat klaar om, zodra het reisverbod wordt opgeheven,  met de trailer naar ginder te rijden om de toegang vrij te maken, de ernst van de toestand vast te stellen en te voorkomen dat verdere schade ontstaat.

Een derde eigenaar die mee voor de Raad van State optreedt, is Marc  uit Wemmel. Ook hij heeft van een buur via WhatsApp een onrustwekkend bericht ontvangen. De oude terrasmuur die de bergwand naast zijn huis ondersteunt,  is na hevige regenval ingestort op zijn domein in Zuid-Frankrijk. De brokstukken en de modder dreigen op de openbare weg terecht te komen en bovendien bestaat het gevaar dat de bergwand verder naar beneden komt. Marc begrijpt niet waarom men voor een veiligheidsgerelateerde herstelling van een voertuig wèl naar het buitenland mag maar niet voor een dringende herstelling aan een woning.

Tenslotte wordt het verzoekschrift ook mee ingediend door Philippe, een gepensioneerde ingenieur uit de buurt van Bergen. Hij zit volop in het proces van de aankoop van een woning in Normandië waar hij in de toekomst van zijn pensioen wil genieten. Na lang zoeken had hij in januari zijn droomwoning via een advertentie ontdekt en contacteerde als eerste de makelaar. Voor het huis in kwestie zijn er talrijke kandidaat-kopers maar de vastgoedmakelaar beloofde het in optie te houden tot begin maart om Philippe in staat te stellen het huis te bezichtigen vooraleer definitief te beslissen. Door de verlenging van het reisverbod tot 1 april dreigt die afspraak niet te kunnen doorgaan en ziet de man zijn droomwoning aan zijn neus voorbijgaan.

Voor de Raad van State roepen advocaten Mr. Reiner Tijs en Mr. Joram Maes die in deze zaak voor de vzw TWERES en de vier eigenaars optreden,  onder meer de schending in van het fundamenteel recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie. Daarmee zitten ze op dezelfde lijn als de Europese Commissie, die België recent tot de orde heeft geroepen wegens het reisverbod. Bovendien klagen zij ook het gebrek aan wettelijke grondslag, de ongelijke behandeling, de schending van het eigendomsrecht en het disproportioneel karakter van de maatregel aan. “Dit heeft niets te maken met toeristische uitstapjes”, argumenteert de voorzitster van TWERES, Marie Anne Coninsx. “Naar een tweede verblijf gaan, weegt niet op het contactbudget, eerder integendeel. Het zijn gezinsbubbels die zich van de ene naar de andere eigen woning verplaatsen. Het buitenverblijf ligt daarbij heel vaak op plaatsen die veel minder bevolkt zijn en minder contacten veroorzaken dan in eigen land”.

De tweedeverblijvers rekenen erop dat het Overlegcomité vrijdag het reisverbod zal herbekijken. Misschien worden verplaatsingen naar het buitenland dan vanaf 1 maart niet meer verboden maar enkel “ontraden”. Maar het is ook mogelijk dat de lijst van “essentiële reizen” wordt uitgebreid. In dat geval willen de eigenaars van tweede verblijven er zeker bij zijn en tot de uitzonderingen behoren waarvoor men België binnen of buiten mag. “In het gunstigste geval komt een arrest van de Raad van State te laat omdat op dat moment het reisverbod al is afgezwakt of opgeheven”, concludeert voorzitster Coninsx. “Zolang dat niet absoluut vaststaat, zetten we echter door en hopen we met de procedure de politieke balans in de goede richting te doen overslaan”.