Artikelen door

TWERES organiseert online loket voor  eigenaars van tweede verblijven in De Panne, Knokke-Heist, Koksijde en Middelkerke om samen de gemeentebelasting op tweede verblijven te betwisten

1) Waarom enkel deze vier kustgemeenten? Het initiatief van TWERES richt zich tegen de belasting op tweede verblijven in gemeenten waar geen aanvullende personenbelasting wordt geheven ten laste van de ingeschreven inwoners. In deze gemeenten worden eigenaars van tweede verblijven op discriminatoire wijze zeer zwaar belast.. Arresten van het hof van beroep te Gent (betreffende […]

TWERES lanceert eerste pilootproject in Bredene

Op 18 september vond een ontmoeting plaats tussen een delegatie van de vzw TWERES en Steve Vandeberghe, burgemeester van Bredene. Ook FOCUS-TV de regionale zender van West-Vlaanderen was aanwezig. Hun verslag kan je hier bekijken.

TWERES VZW uit de startblokken Nieuwe vereniging komt op voor tweedeverblijvers met respect en begrip voor de belangen van iedereen

De vereniging VZW TWERES (TWEedeverblijvers/RESidents secondaires) werd opgericht om een stem te geven aan tweedeverblijvers. Het initiatief vond zijn oorsprong tijdens de corona lockdown. In tegenstelling tot onze buurlanden, werden tweedeverblijvers in België verplicht om, bij de ingang van de maatregelen naar hun domicilie te gaan en daar te blijven. Na deze onverkwikkelijke periode, wil […]

Stroomfactuur voor tweede verblijven vanaf 2022 fors duurder?

Vanaf 1 januari 2022 worden de Vlaamse netkosten op de elektriciteitsfactuur anders berekend. De netkosten op de stroomfactuur zullen dan bepaald worden door het piekvermogen dat van het net gevraagd wordt. Om preciezer te zijn: de netkosten van een gezin zullen voor 80 procent afhangen van de netcapaciteit die door dat gezin op piekmomenten verbruikt […]

Tweedeverblijvers in België : met hoeveel zijn we eigenlijk?

Voor zover ons bekend, kent niemand het aantal tweede verblijven in België. Voor het Vlaamse Gewest heeft de Studiedienst van de Vlaamse Regering in 2016 voor het laatst het aantal tweede verblijven in het Vlaamse Gewest in kaart gebracht. De studie maakt een onderscheid tussen tweede verblijven in verblijfparken (campings, e.a.)  en tweede verblijven buiten […]

Toegang tot tweede woningen in Duitsland tijdens de corona lock-down

De maatregelen in Duitsland in de strijd tegen het coronavirus waren van meet af aan niet gericht op een algemeen verbod op de toegang tot tweede woningen. Aan het begin van de pandemie waren er verschillende voorschriften voor tweede woningen naargelang de deelstaat. Er waren aanbevelingen en in sommige deelstaten werd het burgers die niet […]

Hoe vind ik als mede-eigenaar een betrouwbare syndicus?

Veel tweede verblijven, in het bijzonder aan de Belgische Kust, zijn appartementen in appartementsgebouwen. Eigenaars van die appartementen – permanente bewoners, niet-permanente bewoners en eigenaars-verhuurders – bevinden zich dan in een relatie van gedwongen mede-eigendom en vormen samen een vereniging van mede-eigenaars. Meer dan eens klagen de mede-eigenaars over een gebrek aan transparantie vanwege de […]

Gemeentefiscaliteit aan de Kust: hoe groot is het onevenwicht in het nadeel van tweedeverblijvers?

Belastingplichtigen betalen aanvullende personenbelasting op hun inkomen in de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn. De opbrengst van die belasting gaat naar de gemeentekas. In Vlaanderen bedraagt de aanvullende personenbelasting gemiddeld 7,2% van het belastbaar inkomen. Zoals elke belastingplichtige betalen tweedeverblijvers aanvullende personenbelasting in de gemeente van hun eerste verblijf. Zij maken echter ook gebruik van […]